NIRAS A/S er bygherrerådgivere for ATP Ejendomme under renovering og udbygning af Falkoner Centret og bistår med besvarelse af henvendelser.
Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til denne mail: Falkonercentret@Niras.dk
Vi svarer hurtigst muligt.

www.nyfalkoner.dk kan du også holde dig orienteret om renoveringen af Falkoner Centret, som løbende opdateres med spændende artikler, billeder mm.

Om Falkoner Centret

Falkoner Centret blev opført i 1956. Siden da har bygningen med sin karakterfulde fremtræden og sit højtstående tårn bidraget til Frederiksbergs unikke bymidte. Efter en større renovering og ombygning købte ATP ejendommen i 1987. Hovedparten af bygningen, der anvendes til hotel-, konference- og koncertsalsfaciliteter, har fra 1987 til udgangen af 2016 været lejet af Radisson Blue Hotel.

Igennem årene har bygningen været vært for mange rejsende, huset forskellige internationale konferencer og haft besøg af store kunstneriske musikere i Falkoner Salen. Radisson Blue Hotel valgte i 2016 at fraflytte Falkoner Centret. Dette gav ATP Ejendomme mulighed for at modernisere både hotel, konferencen og koncertsal herunder at imødekomme de nuværende indeklimastandarder og ikke mindst at genopfriske bygningens unikke arkitektoniske udseende.

Bygningen genåbner sommeren 2019 med Scandic Hotels som lejer af hotel-, konference- og koncertsalsfaciliteter. Udover at bygningen vil fremstå med en delvist fornyet facadebeklædning, som laves med genbrug af den gamle stålfacade, får hele hotellet et nyt indvendigt design. Scandic Hotels har også et ønske om at udvide bygningens hotelfaciliteter. Det imødekommes ved, at en del af bygningen, der tidligere var kontorlokaler, nu indrettes til hotelværelser, samt at der udføres en tilbygning til den eksisterende bygning mod Falkoner Allé. Disse ændringer resulterer i, at hotellets overnatningsmuligheder stort set fordobles.

Etageudvidelsen har blandt andet betydet, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan.

Den nye lokalplan for Falkoner Centret blev godkendt den 19. juni 2017. Udover selve bygningen, indeholder lokalplanen også muligheder for fremtidige ændringer af Sylows Plads og Sylows Allé. Det indebærer bl.a. at vejene bliver fornyet med et nyt udseende og mere beplantning. Det vil sammen med om- og udbygningen af Falkoner Centret og den nye Metro, skabe et forbedret urbant miljø omkring Frederiksbergs bymidte.

Om byggeprojektet

  • Bygherre: ATP Ejendomme A/S
  • Bygherrerådgiver: NIRAS A/S
  • Lejer af hotel og entertainment/konference: Scandic Hotels
  • Totalentreprenør: NCC Danmark A/S
  • Arkitekter: Arkitema sammen med Lendager Group
  • Ingeniørrådgiver: NCC Engineering

Generel Information

Bygningen er pga. dens kompleksitet blevet opdelt i to etaper. Hoteltårnet som består primært af hotelværelser, kaldes etape 1. Alle øvrige hotel og konference områder i bygningen bliver kaldt etape 2.

NCC og ATP Ejendomme underskrev kontrakt for etape 1, den 2 juni 2017. Siden har NCC været i fuld gang med at renovere tårnet og indskrænkede derfor en del af Sylows Plads samt Sylows Allé til byggepladsområde.

Etape 2, blev den 29. september 2017 underskrevet af NCC og ATP Ejendomme, hvilket betyder at NCC er totalentreprenør for den samlede opgave (etape 1 og etape 2). Det betyder også, at projektet for alvor er gået i gang. Det kan bl.a. ses ved udvidelsen af byggepladsområdet på det sidste stykke af Sylows Allé og det meste af Falkoner Allé omkring bygningen. Howitzvej vil ikke blive berørt af en permanent byggepladsafskærmning, da der blot vil foregå nogle enkelte arbejder på denne del af bygningen. I disse perioder vil der blive etableret midlertidig afskærmning (byggepladshegn).

 

Seneste oversigtstegning for byggeplads omkring Falkoner Centret, Revision 6, af d. 24.11.17:

Seneste nyt

Nu er byggeriet snart nået til et stade så vores tårnkran skal nedtages.
Dette kommer til at ske i uge 31, 2018.

Derfor vil Sylows Allé være spærret fra mandag i uge 31 og resten af ugen.


08. December 2017 - Spærring af Syllows Allé

Falkoner Centret's forløb skrider planmæssigt fremad. For at kunne fortsætte nedrivningsprocessen, er der nu behov for at opstille en tårnkran. Kranen skal bl.a. benyttes her og nu til at bortskaffe de store stål dragere der hidtil har dannet ovenlyset I hotellets lobby. Herefter, i det kommende nye år, skal kranen være behjælpelig med at bygge nye etager og indsætte badekabiner til nye hotel værelser.

For at kunne opstille kranen, er der behov for at spærre vejen Syllows Allé, I uge 51. Det vil sige fra Mandag d. 18.12.17 kl. 08:00 til Onsdag d. 20.12.17 kl 16:00.

• Fortovet omkring Syllows Allé spærres ikke, der er fortsat adgang for fodgængere og beboer.

• Den grønne port til baghaven af beboerne, spærres ikke.

• FOF Fitness indgangen spærres ikke

• Handicap Parkeringspladserne til beboerne flyttes hen og erstatter de nuværende parkeringspladser foran Cafe Vivaldi, kun gældende i afspærringsperioden. der er stadig adgang til nedkørslen til p-kælderen under Gymnasiet, via Syllows Plads.

Overstående afspærringer er ansøgt og accepteret af Frederiksberg Kommune.

25. oktober 2017 - Omlægning af Falkoner Allé 7 Hovedindgang

Falkoner Centret renoveres hovedsageligt omkring hotel- og konference områderne. Dette betyder at de eksisterende kontor- og butikslejere som er bosat i bygningens del mod Howitzvej vil være i fuld drift under hele byggeriet. Dette omfatter følgende lejere:

Warner Music Denmark A/S
Frederiksberg Kommune
Dentalteamet ApS
Apnøklinikken Frederiksberg v/Lars
Advokaterne Niels Erik-Hansen
3Falke Møbler I/S
Bang og Olufsen ApS

For at kunne opretholde den normale drift og tilgang af kunder/gæster, er det nødvendigt at skulle omlægge hovedindgangen, som tidligere var fra adressen Falkoner Allé 7. Indgangen flyttes dog til lige om hjørnet på Howitzvej, hvor der etableres en midlertidig adgang via et afskærmet område. Den nye indgang vil føre direkte hen til den oprindelige hovedindgangs trappe/elevator opgang og derfra vil adgang til lejerne være som man kender det i dag.

Den nye indgang vil træde i kraft Mandag d. 20 November og vil formentligt strække sig frem til starten af 2019. Indgangen kan ses på nedenstående billede:


FOF Fitness København
Endvidere er det også vigtigt at understrege at FOF Fitness København som er bosat på Syllows Allé 1, også er i normal drift under hele bygge perioden. Deres indgang er uændret, dog gennem en blå sikkerhedscontainer som afskærmning fra byggepladsen.

12. oktober 2017 - Sådan ser den kommende tid ud

Oktober 2017 – efteråret 2018

Byggeriet og de udvendige arbejder er gået i gang:

  • Udvendige og indvendige nedrivningsaktiviteter

  • Udvidelsen med to etager mod Falkoner Allé

  • Generel facaderenovering

Til at udføre disse aktiviteter er det bl.a. nødvendigt at opstille en kran, som vil blive placeret midt i hotellets gamle lobbyområde. Når disse aktiviteter er færdige i efteråret 2018, fortsætter arbejdet indenfor.

Det kommende års tid, vil der derfor være mere støj end hidtil, dog inden for de rammer, der er fastlagt af Frederiksberg Kommune.

Forår 2018

På Howitzvej bliver der udført kloakarbejder i terræn. Det betyder at noget af fortovsarealet på Howitzvej mod Falkoner Centret vil blive spærret af byggepladshegn. Midlertidige gangbroer ind til lejemålene vil blive etableret.