Scroll ned for at se informationer til både kunder og leverandører 

Servicecentret
Åbent hverdage kl. 8-16
Mail: servicecenter@atp-ejendomme.dk
Tlf.: +45 33 36 61 91

Ring til Falck på tlf. 70 24 45 17 hvis der opstår en akut skade på en af vores ejendomme uden for Servicecentrets åbningstid.

Indmeld driftsopgaver i DaluxFM
Er du kunde, kan du melde driftsopgaver ind i det digitale system, DaluxFM.
Er du leverandør, kan du modtage og håndtere opgaver via DaluxFM.
Se hvordan du gør i disse guides:
Guide for leverandører
Guide for kunder

Fakturering til os
ATP Ejendomme modtager kun fakturaer og kreditnotaer elektronisk via vores GLN-/EAN-nummer. 
Mange økonomisystemer kan sende elektroniske fakturaer, men er det ikke tilfældet i din virksomhed, kan fakturaer og kreditnotaer til ATP Ejendomme, sendes via vores fakturaportal. 

Fakturaportal
ATP Ejendommes fakturaportal er gratis at benytte. Du får adgang til portalen her.
Her kan du tilmelde dig som leverandør og indtaste fakturaer, der automatisk sendes til os i det rigtige format. Husk at påføre fakturaen de obligatoriske oplysninger, jf. beskrivelsen nedenfor.

Bemærk, at www.virk.dk ikke kan anvendes, da ATP Ejendomme ikke er en offentlig virksomhed.

Fakturaoplysninger
Følgende oplysninger er obligatoriske ved fakturering af ATP Ejendomme:

 • Fakturaer sendes i OIOUBL-format til GLN-/EAN-nummer: 5790002107368 
 • Fakturaen skal udstedes til korrekt selskab. Selskabet defineres ud fra leveringsadressen/ejendommens adresse. Oversigt indeholdende adresser og selskaber ses her.
 • Købsordrenummer-/Ordrereference-feltet skal være korrekt udfyldt med gyldigt nummer
  Købsordrenummer fås fra rekvirenten hos ATP Ejendomme
  - Nummeret består enten af bogstavet ”S” og ti cifre, eks. ”S1601200025” eller bogstavet ”F” og fire cifre, eks. ”F1601”
  - Købsordrenummer skal indtastes uden mellemrum, bindestreg eller lignende, da nummeret ellers ikke kan genkendes i vores system, og fakturaen derfor vil blive afvist
  - Nummeret indtastes i ordrereference-feltet i dit økonomisystem ’Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID’
  - Bemærk, at købsordrenummeret er unikt for hver af vores ejendomme og for hver igangværende sag. Nummeret kan derfor være forskelligt, hver gang du sender en faktura til ATP Ejendomme
 • Navn på rekvirent hos ATP Ejendomme skal være angivet på fakturaen, evt. i et kommentarfelt
 • Er bestillingen modtaget via DaluxFM, skal Dalux opgave-ID tillige fremgå af fakturaen
 • Husk, at vores betalingsbetingelse er løbende måned + 30 dage.


Vær opmærksom på, at vi forbeholder os retten til at afvise en mangelfuldt udfyldt faktura/kreditnota.

Din mailadresse er vigtig for os
Hvis en faktura afvises i vores system, sendes der automatisk en besked til den mailadresse vi har registreret på din virksomhed. Oftest skal kommunikationen ske til en bogholderifunktion eller til din økonomiafdeling. Derfor er det vigtigt, at vi har den korrekte mailadresse registreret i vores kartotek.  

Kontakt os elektronisk eller telefonisk med oplysning om korrekt mailadresse til din virksomhed. 

Betalingsservice
Fakturaer som tidligere er tilmeldt betalingsservice, må ikke ændres til e-fakturering.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl, eller mangler du detaljer før fakturaudstedelse, kontakt da rekvirenten hos ATP Ejendomme.

Har du generelle spørgsmål til elektronisk fakturering, kan du kontakte vores bogholderi på bogholderi@atp-ejendomme.dk eller telefon 3336 6161.