Fasen inden lejekontraktens indgåelse
For at opnå en succesfuld udlejning skal vi forstå hinanden. Det gør vi gennem omhyggelig dialog om ønsker og behov, så jeres forretning understøttes i det nye lejemål.
 
De første samtaler med en projektleder afdækker de organisatoriske behov samt ønsker til indretning. Hvad fungerer godt og mindre godt i nuværende lejemål? Ofte besøger projektlederen jeres virksomhed for at få en rigtig god fornemmelse for, hvordan I arbejder.
 
Med baggrund i vores indgående kendskab til den ejendom som I har valgt og mulighederne heri samt vores erfaringer fra tidligere indretninger, udarbejdes i fællesskab indretningsforslag samt detaljeret rum- og materialebeskrivelse, som begge indgår som bilag til lejekontrakten.
 
Når lejekontrakten er på plads
Projektlederen påbegynder udbud af indretningsopgaven hos relevante entreprenører og indkalder jer til en række lejermøder. På møderne går man i dybden med farver, materialer mv. Ønsker I at ændre på dele af indretningen eller tilkøbe funktioner, afklares dette ligeledes på lejermøderne.
 
Under indretningsarbejdet kan I få mulighed for at besigtige lejemålet og invitere jeres medarbejdere til at se deres kommende arbejdsplads.
 
Overlevering/aflevering af det færdige lejemål
I mødes med projektlederen i det nye lejemål som bliver gennemgået for eventuelle fejl og mangler. Der udleveres drifts- og vedligeholdsmateriale samt gives gode råd, så I har de bedste forudsætninger for vedligeholdelse af lejemålet. Herefter sikres det, at alle eventuelle fejl og mangler udbedres hurtigst muligt.
 
Projektlederen introducerer jer til ATP Ejendommes driftsorganisation, som vil være primær kontakt i forbindelse med den daglige drift.
 
Velkommen hos ATP Ejendomme!