Klimaet er blevet en vigtig del af den samfundsmæssige debat, og som ejendomsinvestor og -forvalter er det naturligt, at vi forholder os aktivt til området. 
 
Bæredygtighed er mere end blot energibesparelse
Når vi arbejder med bæredygtighed tager vi fat i tre aspekter:
  • Miljøet 
  • Det sociale 
  • Økonomien 
For at en udvikling kan kaldes bæredygtig skal den foregå inden for alle tre områder.
 
Aktivt ejerskab
Vores moderorganisation, ATP, har meldt klart ud, at de via bæredygtige investeringer i fx skovbrug, vil spille en ansvarlig rolle på klimaområdet. ATP's holdning er at social ansvarlighed i bred forstand som oftest er en forudsætning for en varig, god indtjening og dermed bevarelsen af investeringernes værdi.
 
Ejendomsinvestering og -administration er ikke blot et spørgsmål om mursten og kapital. I hvert fald ikke hvis konkurrenceevnen skal bevares. Vi skal kunne handle forsvarligt på flere planer: Vi skal sikre et højt afkast til glæde for alle ATP-kunder og vi skal leve op til aktuelle krav om ejendommenes indretning, arkitektur, miljømæssige forhold. Aktivt ejerskab er et nøgleord hos os.
 
I samarbejde med kunderne
For at lykkes med bæredygtighed, og herunder CO2-nedsættelse, er vi afhængige af et godt samarbejde med vores kunder - dvs. lejerne, der hver dag går på arbejde i ejendommene. Gennem dialog og rådgivning, håber vi på en øget opmærksomhed mod at nedsætte energiforbruget.
 
Green Building Council
Vi er igang med at klassificere alle vores ejendomme ud fra, hvor bæredygtige, de er. Det vil give et brugbart overblik i forhold til hvilke ejendomme, der lever op til de bæredygtige krav, og hvilke der kan forbedres. Klassificeringen sker i samarbjede med Green Building Council.