Highlights 2017 

Meget tilfredsstillende afkast på 2,4 mia. kr. svarende til 7%.  Porteføljeværdien øget med 9,4 mia. kr. til 43,8 mia.kr.

 ATP Ejendomme

 • Årets ejendomsafkast er steget til 2,4 mia. kr. fra 2,1 mia. kr. i 2016.
 • Afkastet er steget til 7,0% fra 6,3% i 2016.
 • Udlejningsprocenten (baseret på lejeindtægter) på direkte ejede ejendomme er ultimo 2017 faldet marginalt med 0,2% til 93,7% fra 93,9% i 2016. Udlejningsarealet udgør 1,6 mio. kvm.
 • Investeringer i 2017 udgør 9,5 mia. kr.
 • De væsentligste investeringer i 2017 omfatter:
 • 6,8 mia.kr. i 16 danske shoppingcentre i joint venture med en dansk pensionskasse.
 • Eksisterende investering i en europæisk ejendomsfond med logistikejendomme er forøget med 745 mio.kr.
 • 700 mio.kr. i en hotelejendom i München i joint venture med hollandsk pensionskasse.
 • Et større hoteludviklingsprojekt i Amsterdam i joint venture med en udenlandsk institutionel investor.
 • En forøgelse af ejerandel i hotel- og boligkomplekset Scandinavian Center Aarhus med 120 mio.kr.
 • 8 mindre danske erhvervsejendomme for i alt 148 mio.kr. udlejet til detailhandelsvirksomhed.
 • Udviklingsprojekt i København med boliger og erhvervslejemål for i alt 230 mio.kr. og med en forventet projektværdi på ca. 700 mio.kr.
 • Realisationer i ejendomsfonde udgør 1,0 mia. kr.


Læs vores årsrapporter

Årsrapport 2017 - ATP Ejendomme

Årsrapport 2017 - ATP REP I KS

Årsrapport 2017 - ATP REP II KS