Highlights 2018 

Meget tilfredsstillende afkast på 2,7 mia. kr. svarende til 6%. Porteføljeværdien er øget med 4,0 mio. kr. til 47,8 mia.kr.

  • Årets ejendomsafkast er steget til 2,7 mia. kr. fra 2,4 mia. kr. i 2017.
  • Afkastet er forventeligt faldet til 6,0% fra 7,0% i 2017.
  • Udlejningsprocenten (baseret på lejeindtægter) på direkte ejede ejendomme er ultimo 2018 faldet fra 93,7% i 2017 til 91,8%. Faldet skyldes primært tilkøb af en større portefølje med lavere udlejningsprocent end udlejningsprocenten på den eksisterende portefølje. Udlejningsarealet udgør 1,6 mio. kvm.
  • Investeringer i 2018 udgør 3,5 mia. kr.

De væsentligste investeringer i 2018 omfatter:

  • 1,5 mia. kr. investeret i et delejerskab i en portefølje af primært Europæiske hoteller
  • 687 mio. kr. investeret i Danske Shoppingcentre P/S til finansiering af købet af yderligere to shoppingcentre i dette regi
  • 12 mindre danske erhvervsejendomme for i alt 328 mio.kr. udlejet til detailhandelsvirksomhed
  • Herudover er der i årets løb investeret 814 mio.kr. i opgraderinger og indretninger i Koncernens ejendomme
  • Realisationer i ejendomsfonde udgør 0,8 mia. kr.

 


Læs vores årsrapporter

2018 - Årsrapport for ATP Ejendomme

2018 - Årsrapport for ATP Real Estate Partners I KS

2018 - Årsrapport for ATP Real Estate Partners II KS