Tilfredsstillende resultat på 2,1 mia. kr. for 2016. Porteføljeværdien er stort set uændret på 34,4 mia.kr.

 ATP Ejendomme Regnskab 2016

 • Årets ejendomsafkast er forventeligt faldet til 2,1 mia. kr. fra 2,8 mia. kr. i 2015, primært som følge af markant højere engangsværdireguleringer af  ejendomsfondenes værdier i 2015.
 • Afkastet udgør 6,3% mod 8,8% i 2015.
 • Udlejningsprocenten (baseret på lejeindtægter) på direkte ejede ejendomme er ultimo 2016 steget med 0,8% til 94,1% fra 93,3% i 2015. Udlejningsarealet udgør 1,1 mio. kvm.
 • Investeringer i 2016 udgør 2,2 mia. kr.
 • De væsentligste investeringer i 2016 omfatter:
 • To centralt beliggende hoteller i London på 19.000 m² i joint venture med AXA. ATP´s ejerandel udgør 50 %
 • Hotelejendommen Copenhagen Marriot, Kalvebod Brygge på 24.000 m² i joint venture med PensionDanmark. ATP´s ejerandel udgør 50 %
 • Kontorejendommen Bryggervangen 55, København på 8.200 m²
 • Kontorejendommen Adelgade 12, København på 7.300 m²
 • Opførelse af projektejendom på Axeltorv i København i sameje med PFA og Industriens Pension. ATP’s ejerandel udgør 33,3 %. Ejendommen på ca. 42.000 m². opføres som kontor- og butiksejendom.
 • Salg af ejendomme og realisationer i ejendomsfonde udgør 2,7 mia. kr.

Læs vores årsrapporter

Årsrapport, ATP Ejendomme A/S 

Annual report REP I

Annual report REP II