Vi ejer ejendomme i Danmark, Tyskland, Belgien og Storbritannien. Derudover har vi en række indirekte investeringer i både ind- og udland.

Fremover vil vores nyinvesteringer udelukkende være i direkte ejede ejendomme; men vi udfører naturligvis fortsat porteføljepleje på de eksisterende indirekte investeringer i fonde. Vores fokus er at investere ATP-midlerne på bedst mulig vis; men vi har også et socialt ansvar, hvor bæredygtighed spiller en stor rolle.

Hvad investerer vi i?

I Danmark fokuserer vi på Storkøbenhavn og Storaarhus. I udlandet tager vi specifik stilling til hver enkelt investering ift. kvalitet og beliggenhed. 

Vi laver direkte ejendomsinvesteringer, primært i større ejendomme med arkitektoniske og bygningsmæssige kvaliteter over gennemsnittet. For alle ejendommene gælder det, at beliggenheden nu og i fremtiden skal være attraktiv for vores lejere.

Ejendomsinvesteringerne i Danmark styres af vores eget team som totaladministration, der sikrer optimal kunde- og ejendomspleje. I forbindelse med vores internationale investeringer samarbejder vi med lokale eksperter til drift og styring.

Vi er en 'all-equity' investor og benytter således ikke finansiering fra anden side. Hvis vi indgår i konsortier eller medejerskaber, ønsker vi at bevare kontrollen over investeringen ved at have majoriteten eller som minimum at være ligestillede. Vi ønsker desuden at have ansvar for drift, vedligehold og administration i forbindelse med medejerskaber og konsortier.

Ejendomstyper

  • Kontorejendomme. Omfatter alle typer kontorejendomme.
  • Detailhandelsejendomme. Omfatter butikscentre eller ejendomme med beliggenheder på væsentlige strøggader.
  • Boligudlejningsejendomme.
  • Andre ejendomme. Omfatter p-huse og kældre, der ligger i naturlig forbindelse med vores ejendomme.
  • Udviklingsejendomme. Omfatter udviklingsprojekter og ejendomme, der på købstidspunktet ikke er fuld udlejede.