Nadya Dar - ATP Ejendomme
5
apr
2019

Samarbejde på tværs indrammer diplomprojekt

Som studentermedhjælper skriver Nadya Jennifer Dar sit igangværende diplomprojekt i samarbejde med ATP Ejendomme. Med afsæt i et aktuelt projekt får hun sparring fra kollegaer på tværs af organisationen, og sikrer at resultatet af de mange måneders arbejde bliver både relevant og virkelighedsnært.
De sidste tre måneder har stået på projektskrivning for Nadya Jennifer Dar, der er studerende ved DTU. Til sommer kan hun kalde sig diplomingeniør i bygningsdesign og ikke blot levere et projekt til universitet, men også konkrete handlingsforslag på et igangværende projekt hos ATP Ejendomme. Ved siden af studiet arbejder hun nemlig som studentermedhjælper i ATP Ejendommes projektafdeling og med afsæt i hendes normale arbejdsområde, undersøger hun et aktuelt projekt, der skal understøtte ATP Ejendommes interne værdikæde og tværgående processer.  

”Som studerende er det jo helt ideelt at få lov til at benytte diplomprojektet til at dykke ned i et konkret projekt og bidrage med løsningforslag, som potentielt kan implementeres i virksomheden,” fortæller Nadya Jennifer Dar og fortsætter: ”derudover er det en stor fordel, at jeg allerede er ansat i ATP Ejendomme, da det betyder, at jeg har et indgående kendskab til virksomheden i forvejen og allerede kender til områder så som arbejdsgange og processer”.

Som studentermedhjælper i projektafdelingen håndterer Nadya til dagligt en bred række af opgaver inden for tegningsområdet. Her udarbejder hun blandt andet indretningsforslag til potentielle lejere, bilag til lejekontrakter, opmålinger og situationsplaner. Derudover er hun også en del af arbejdsgruppen i et igangværende projekt omkring 3D, hvilket også er det, som Nadya beskæftiger sig med i sit diplomprojekt. 

”Kort fortalt undersøger jeg, hvordan implementering af BIM (Building Information Modelling) kan understøtte vores værdikæde ved at centralisere de data, vi har på vores ejendomme, i en 3D model. Da det allerede er et projekt, vi har igangsat, kan jeg her kombinere mit diplomprojekt med mit arbejde, hvilket er en rigtig god mulighed for at komme grundigt omkring, undersøge i dybden og levere konkrete handlingsforslag til ATP Ejendomme,” siger hun. 

Kollegaerne som sparringspartnere
I forbindelse med opgaveskrivningen fungerer kollegaer både i og uden for afdelingen som sparringspartnere, ligesom at udvalgte kollegaer medvirker som interviewpersoner i projektet, hvor de giver input til deres ønsker og krav til implementeringen af 3D. 

”Det faktum, at jeg har min dagligdag på kontoret, gør, at jeg konstant får nye input og idéer til mit projekt. Desuden er det de korte snakke omkring projektet over skrivebordene eller ved kaffemaskinen i køkkenet, som gør, at jeg kan se nye muligheder og retninger for projektet,” siger Nadya Jennifer Dar afslutningsvist. 

Når projektet den 13. maj er afleveret og forsvaret er afholdt på DTU, skal resultatet og de specifikke handlingspunkter præsenteres for afdelingen og senere for resten af ATP Ejendomme.
 
Publiceret af:
Rikke Jepp Mortensen
Marketingprojektleder