Kasper Rasmussen • ATP Ejendomme
25
jun
2019

Kommende energiteknolog indgår projektsamarbejde med ATP Ejendomme

Kasper B. Rasmussen har de seneste 2 ½ måned skrevet på sit afgangsprojekt fra Københavns Erhvervsakademi (KEA). Projektet har han skrevet i samarbejde med ATP Ejendomme – til glæde for begge parter.
Kasper B. Rasmussen kan nu bryste sig med sin nye titel som energiteknolog. De sidste 2 år har han studeret ved Københavns Erhvervsakademi, mens han ved siden af studiet har været ansat i ATP Ejendommes driftsafdeling – først som praktikant og siden hen som studentermedhjælper.

”Efter mit 10 uger lange praktikforløb fortsatte jeg som studentermedhjælper i afdelingen, hvilket var en rigtig god mulighed for at komme endnu mere i dybden med de opgaver, jeg påbegyndte i forbindelse med min praktik”, fortæller han.

Et allround fokus på energi
Som studentermedhjælper i driftsafdelingen har Kasper varetaget en bred række af opgaver, dog alle med fokus på energioptimering af ATP Ejendommes portefølje, hvilket også har været omdrejningspunktet i hans afgangsprojekt. 

”I projektet har jeg udviklet en skabelon, der på baggrund af data fra ejendommene i porteføljen, kan identificere energioptimeringspotentialer på den enkelte ejendom”, forklarer han og tilføjer, at skabelonen er særligt relevant ved en stor portefølje, hvor der er ekstra behov for at skabe overblik over de mange ejendomme og megen data, som disse rummer. 

”I mit tilfælde har det været rigtig spændende at få lov til at arbejde med data fra en så stor og markant portefølje af ejendomme, ligesom det har været rigtig gavnligt, at jeg som studentermedhjælper havde et godt kendskab til ejendommene forud for projektskrivningen”, fortæller han. 

Sparring og vejledning fra kollegaer
I projektforløbet har kollegaer både i og uden for afdelingen fungeret som sparringspartnere, ligesom Kasper har haft en kollega fra ATP Ejendomme tilknyttet som vejleder på projektet. 

”Det har været rigtig værdifuldt af have mine kollegaer med på sidelinjen. Har jeg haft brug for input til specifikke områder, har der været mulighed for både sparring og dialog. Det ville jeg bestemt ikke have været foruden”, fortæller han afslutningsvist. 

Projektet blev afsluttet med et mundtligt forsvar, hvor Kaspers vejleder fra ATP Ejendomme også deltog.
 
Publiceret af:
Rikke Jepp Mortensen
Marketingprojektleder