Mipim 2019
20
mar
2019

Højdepunkter fra MIPIM 2019

Branchefolk fra hele verden var i sidste uge samlet i Cannes ved afholdelsen af årets MIPIM. Dagene forløb med møder med eksisterende og potentielle samarbejdspartnere, men også på at hente indsigter om aktuelle markedstendenser blandt andet inden for bæredygtighed og ny digital teknologisk udvikling.
26.000 personer lagde i sidste uge vejen forbi Cannes, da årets MIPIM – den 30. af slagsen – løb af stablen. Blandt de mange deltagere var også ATP Ejendomme, herunder adm. direktør Martin Vang Hansen, der benyttede de fire dage til at gøre branchestatus, netværke og hente ny viden og inspiration fra både danske og internationale spillere i branchen. 

”For os som ejendomsejer er MIPIM en oplagt mulighed for at mødes med investorer, kommuner, andre pensionskasser og relevante samarbejdspartnere over en koncentreret periode, hvor vi kan afstemme synspunkter og fremtidige samarbejder og projekter”, fortæller Martin Vang Hansen.  

Ud over at deltage ved diverse møder og konferencer var ATP Ejendomme også repræsenteret ved et fagligt event, der blev afholdt i samarbejde med den rådgivende ingeniørvirksomhed Sinuz. Her holdt direktør for Property Management, Christian Hartmann, oplæg om samarbejdet med mindre specialistvirksomheder, og hvilke overvejelser man som bygherre gør sig i den forbindelse. 

”Som en stor spiller på markedet er det vigtigt, at vi er synlige og deler ud af vores viden. Ved at deltage i et event som dette, fortæller vi aktører i branchen, hvordan vi prioriterer, når vi skal vælge samarbejdspartnere til et givent projekt”, siger Christian Hartmann.

Fokus på en grønnere fremtid 
Mange både store og aktuelle emner blev taget op i løbet af de fire dage, men årets helt store tema var dog ESG og bæredygtighed. Her var de særligt fremtrædende områder blandt andet ejendommenes CO2-udledning, bæredygtighedscertificeringer, men også de krav, som der i stigende grad bliver stillet af både samfundet og de mennesker, der har deres daglige gang i ejendommene. 

”Bevægelsen inden for bæredygtighed var i år endnu mere udtalt, hvis man sammenligner med sidste år. Det sender et tydeligt signal om, at vi i endnu højere grad skal tænke bæredygtighed ind i vores investeringer og driften af vores ejendomme og målrette arbejdet på at begrænse miljøbelastningen”, fortæller Christian Hartmann. 

Markedets tendenser
Foruden det store fokus på ESG og bæredygtighed, var udviklingstendenser inden for den digitale teknologi, og hvordan det kommer til at influere det fremdige ejendomsmarked i høj grad også et fremtrædende emne. Den hastige udvikling på området skaber massive ændringer, som både rammer nuværende boligformer, kontorfaciliteter, men også retailområdet, som i stigende grad påvirkes af onlinehandel. 

”Teknologien sætter virkelig ind i disse dage, og det rammer også ejendomsbranchen. Det er vigtigt, at vores ejendomsportefølje følger med udviklingen, så vi fortsat kan være aktuelle for både vores eksisterende og fremtidige kunder, som hver dag går på arbejde i vores ejendomme”, afslutter Martin Vang Hansen. 
 
Publiceret af:
Rikke Jepp Mortensen
Marketingprojektleder