ATP Ejendomme COBE FLSmidth
2
sep
2019

COBE skal tegne nyt hovedkvarter for FLSmidth som ATP er bygherre på

FLSmidth og ATP Ejendomme har udpeget COBE som vinder af arkitektkonkurrencen om nyt campus til FLSmidth.

Vinderforslaget kombinerer stor respekt for de bevaringsværdige bygninger med nye, moderne rammer for samarbejde.

Hovedkontoret for FLSmidths verdensomspændende aktiviteter har siden 1956 haft adresse på Vigerslev Allé 77 i Valby. De bevaringsværdige bygninger tegnet af arkitekt Palle Suenson fremstår med sine rene linjer som et ikon for området, men lever ikke op til nutidens krav til en moderne arbejdsplads.

I 2018 indgik FLSmidth og ATP Ejendomme derfor en aftale om at udvikle et nyt campus til FLSmidth, og parterne indbød i foråret 2019 til en arkitektkonkurrence. En jury bestående af repræsentanter fra FLSmidth og ATP Ejendomme samt fagdommerne Lars Autrup, direktør i Akademisk Arkitektforening, og Charlie C. Steenberg, associate professor på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, har i dag udpeget arkitektfirmaet COBE som vinder af den konkurrence.

”COBE’s vinderforslag rammer balancen mellem respekten for den oprindelige arkitektur og en indretning, der tilgodeser vores værdier og vores behov for et arbejdsmiljø, der understøtter innovation og samarbejde. Vores nye campus vil give os en fordel i kampen om at tiltrække og fastholde morgendagens globale talenter, og samtidig cementerer det vores tilknytning til Valby og Danmark,” siger Lars Vestergaard, CFO i FLSmidth.

Enkelte af de eksisterende bygninger rives ned, mens de største består og suppleres af en parkeringskælder og to nye bygninger. Også lokalmiljøet vil få glæde af om- og nybygningen, da parkanlægget ud mod Vigerslev Allé – designet af landskabsarkitekt C. Th. Sørensen – bliver åbnet for offentligheden, hvilket var et vigtigt kriterie i konkurrencen.
Udviklingsprojektet indebærer også, at der etableres boliger på den del af FLSmidths nuværende areal, der støder op imod Ramsingvej. FLSmidth og ATP Ejendomme indgik sidste år en aftale om, at ATP Ejendomme bliver investor, bygherre og udlejer af FLSmidths nye campus, lige som ATP Ejendomme vil stå for udviklingen af boliger på de tilstødende arealer. Igangsættelse af byggeriet af både domicil og boliger afventer færdiggørelsen af en ny lokalplan.

”At åbne FLSmidth-parken for offentligheden og etablere nye boliger er en måde at udvikle byen i en positiv retning. Med renoveringen af de eksisterende bygninger opretholder vi respekten for kvarterets særpræg samtidig med, at vi fremmer bæredygtigheden, da vi vil DGNB-certificere både boliger og hovedkvarter. Den langsigtede lejeaftale med FLSmidth betyder, at det for os både er en god investering og et positivt aftryk på København,” siger Martin Vang Hansen, adm. direktør i ATP Ejendomme.

Byggeriet af campus forventes påbegyndt i 2021 og færdiggjort i 2023, mens boligerne opføres i etaper og forventes helt færdige i 2027.

Se mere om projektet på www.vigerslevalle77.dk

Publiceret af: