Ørkenfortet - ATP Ejendomme
17
jan
2019

Arkitektstuderende sætter fokus på Ørkenfortet

25 studerende på Kunstakademiets Arkitektskole har det sidste halve år arbejdet med den ikoniske ejendom på Strandgade 7 i København - i folkemunde kendt som Ørkenfortet - i deres afsluttende semesterprojekt. Med afsæt i den ombygning, der pt. pågår på ejendommen, har de studerende genereret en lang række idéer og mulige løsninger til stor inspiration for ejendommens fremtid.
Der var eksamensstemning i denne uge på Kunstakademiets Arkitektskole i København. Langs de hvide vægge i auditorium 2 var opsat store opslagstavler beklædt med modeller, facadestudier og plantegninger med indretningsforslag – alle af den ikoniske ejendom på Strandgade 7 på Christianshavn i centrum af København. Det sidste halve år har 25 arkitektstuderende arbejdet med ejendommen i deres projekter på hhv. første og tredje semester af kandidatuddannelsen.

Strandgade 7 København_ATP Ejendomme

Projektet er et samarbejde mellem Kunstakademiets Arkitektskole og ATP Ejendomme, og opgaven lød på at give et bud på fremtiden for ejendommen med særligt fokus på ejendommens identitet og bevaringsværdi, den bymæssige kontekst og bæredygtige løsninger, herunder energioptimering. Denne uge blev der så sat punktum for de mange timers arbejde, da de studerende præsenterede deres resultater for undervisere, medstuderende, rådgivere og ATP Ejendomme.

Ørkenfortet - ATP Ejendomme
 
”Det har været en kæmpe oplevelse at få lov til at arbejde med en så ikonisk bygning på en så ikonisk adresse i København. Jeg er jo cyklet forbi den et utal af gange, så det er utrolig spændende at lære om historien bag og opleve og dykke ned i de mange lag, som ejendommen rummer”, fortæller Mia Baltzer, der er studerende på Kunstakademiets Arkitektskole og med sin netop afsluttede præsentation har færdiggjort første semester af sin kandidatuddannelse.

Ørkenfortet - ATP Ejendomme
 
Et andet niveau
For de studerende har samarbejdet med ATP Ejendomme betydet, at de har haft en anden adgang til bygningen, end de normalt oplever ved lignende projekter. I forløbet har de nemlig haft mulighed for at besøge byggepladsen, tage billeder og sparre med rådgiverteamet på Ørkenfortet. 

”Ofte har vi kun et enkelt byggepladsbesøg, men ved dette projekt har vi kunne besøge byggeriet så ofte, som vi følte behov for. Var der noget, vi var i tvivl om, havde overset eller måske bare havde behov for at gense, var der mulighed for det, hvilket uden tvivl har været med til, at vi har kunne tage projekterne til et andet niveau”, siger Mia Baltzer og fortsætter ”vi har desuden haft nogle rigtig gode dialoger med bygherren, som har været meget imødekommende i forhold til at svare på spørgsmål og sparre med os i løbet i processen”.

Ørkenfortet - ATP Ejendomme

Fokus på det kommercielle sigte
Med til præsentationerne var projektchef hos ATP Ejendomme Ole Jan Ulrick Petersen, der foruden at kommentere på de studerendes projekter også stod klar efterfølgende til at svare på spørgsmål omkring den igangværende ombygning set fra en bygherres perspektiv. 

”Sigtet med samarbejdet var ikke mindst at få generet en masse idéer og få sat en lang række mulige løsninger i spil, men også at give de studerende et indblik i projektet fra et kommercielt sigte”, fortæller Ole Jan Ulrick Petersen og tilføjer, ”set fra et samfundsmæssigt perspektiv, er det vigtigt, at vi deler ud af vores viden og kompetencer. ATP Ejendomme er en stor spiller på markedet og en stor bestiller af mange forskelligartede ydelser. Det er derfor vigtigt, at vi er synlige med branchens aktører og fortæller dem, der leverer ydelserne, hvad vi efterspørger”.

Ørkenfortet - ATP Ejendomme

ATP Ejendomme har aftalt at holde kontakten med de studerende og bruge projekterne som inspiration i den videre ombygning. For inspirationens skyld har de studerende givet mulighed for, at deres ideer kan videregives til rådgiverne, der arbejder fremad med projekteringen.
Publiceret af:
Rikke Jepp Mortensen
Marketingprojektleder