Erhvervslejemål København • Axel Towers København V • ATP Ejendomme
6
feb
2017

Axel Towers er indstillet til Dansk Byggeris In-situ Pris

To københavnske byggerier, Axel Towers og Kvæsthusmolen, er blandt de fire nominerede til In-situ Prisen 2017, der uddeles af Fabriksbetonforeningen i Dansk Byggeri.

PRESSEMEDDELELSE FRA DANSK BYGGERI: 

Begge byggerier har en historisk beliggenhed og byder på spændende byrum til københavnerne. Det er ét og samme arkitektfirma, Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S, der står bag begge de nominerede byggerier i København.

Hele to københavnske byggerier, Axel Towers og Kvæsthusmolen, er i år nomineret til In-situ Prisen, der uddeles af Fabriksbetonforeningen i Dansk Byggeri. I år var der ellers ekstraordinær hård konkurrence om nomineringerne, da der var særlig mange gode kandidater indstillet til prisen.

Formanden for Fabriksbetonforeningen, Søren Holm Christensen siger om nomineringerne:
- Begge de to københavnske byggerier er nomineret for deres unikke anvendelse af in-situ støbte konstruktioner. På Kvæsthusmolen er det den bæredygtige, rillede belægning af sort beton, der på grund af sin holdbarhed gør det muligt at lade molen være i direkte kontakt med vandet. Desuden har parkeringsanlæggets forskallingsløsninger skabt betonoverflader med et flot helhedsindtryk, hvor lysindfaldet kan spejle sig som bølger på væggene i det gennemgående atrium. Axel Towers er et fantastisk bevis på, at der kan skabes unikke bygninger, når hele råhuset støbes på stedet. Bygningens bærende konstruktioner - søjler og dæk – er udelukkende in-situ støbt beton, siger Fabriksbetonforeningens formand.

- I Axel Towers har In-situ støbningen været helt oplagt og afgørende. Dels for at leve op til den geometri, der er i bygningens bærende amøbeformede dæk. Dels har det fremmet processen på byggepladsen, der er vanskeligt placeret midt i København, at vi kunne pumpe betonen op på stedet, siger Christian Hartmann, underdirektør i ATP Ejendomme og overordnet projektansvarlig for byggeriet af Axel Towers. 

Skaber byrum for københavnerne
Lundgaard & Tranberg Arkitekter er stolte over at have hele to nomineringer med i kampen om In-situ Prisen:
- At have to nominerede projekter til In-Situ Prisen er vi selvfølgelig glade for. Axel Towers og Kvæsthusmolen har det til fælles, at de begge ligger et historisk sted i byen, og det er begge projekter, der giver meget tilbage til byen og til de nærmeste omgivelser. Det er to projekter, der har fået meget positiv opmærksomhed, som vi også mærker her ved nomineringerne til In-situ Prisen, siger partner Henrik Schmidt.

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell er godt tilfreds med, at København lægger grund til de flotte projekter:
- Både Kvæsthusmolen og Axel Towers har fokus på byliv og på at inkludere københavnerne i stedet for at vende ryggen til resten af byen. Hvis København fortsat skal betragtes som en af verdens bedste byer at leve i, så kræver det, at vi udvikler byen i denne retning i stedet for at fokusere indad. Begge projekter er med til at gøre København til det, vi gerne vil med byen, siger Morten Kabell. 

Entreprenørvirksomheden Züblin A/S har projekteret og udført byggeriet af Axel Towers. På Kvæsthusmolen har Per  Aarsleff A/S været entreprenør på Ofelia Plads, mens det er NCC A/S, der har været entreprenør på det underliggende parkeringsanlæg.

De øvrige nominerede er Museumscenter Blåvand ved Tirpitz-bunkeren i Varde og Faunapassagebroen ved Dyrehaven i Silkeborg.

Vinderen afsløres den 30. marts
Vinderen af In-situ Prisen afsløres den 30. marts ved en prisfest i Dansk Arkitektur Center, hvor også Bæredygtig Beton Prisen og Betonelement-Prisen uddeles.
Læs mere om In-situ Prisen på http://www.danskbeton.dk/fabriksbeton

FAKTA
Om In-situ Prisen
• In-situ Prisen uddeles af Fabriksbetonforeningen, som er en brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Byggeri
• Prisen uddeles til personer eller firmaer, som har stået for unikt arbejde i pladsstøbt beton, og som har udfordret materialets formbarhed og potentiale
• In-situ Prisen består af 50.000 kr. eller anden erkendtlighed, der har relation til det værk eller den gerning, der ønskes præmieret. Beløbet deles mellem vinderprojektets arkitekt- og entreprenørvirksomheder. In-situ Prisen støttes i år af Aalborg Portland samt forskallingsleverandørerne PASCHAL-Danmark, PERI Danmark og Brunsgaard.
• In-situ Prisen 2017 overrækkes den 30. marts ved en prisfest på Dansk Arkitektur Center i København

Om de nominerede
Axel Towers
Adresse: Axeltorv 2, København K
Bygherre: NORDEN Ejendomme / ATP Ejendomme
Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S
Ingeniør: Züblin A/S
Entreprenør: Züblin A/S
Størrelse: 23.000 m2 over terræn / 17.200 m2 under terræn
Forventet indvielse: Ultimo februar 2017

Kvæsthusmolen
Adresse: Sankt Annæ Plads 36, 1250 København K
Bygherre på Parkeringsanlægget: Kvæsthusselskabet A/S bestående af Det Kongelige Teater, Kulturministeriet
og Realdania By og Byg
Bygherre på Ofelia Plads: Kulturministeriet
Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S
Ingeniør: COWI A/S
Landskabsarkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S
Entreprenør på parkeringsanlægget: NCC A/S
Entreprenør på Ofelia Plads: Per Aarsleff A/S
Opført 2013 – 2016.

Museumscenter Blåvand ved Tirpitz-bunkeren
Adresse: Østkrogen, Blåvand
Bygherre: Museumscenter Blåvand Fonden
Arkitekt: BIG / Bjarke Ingels Group
Ingeniør: Johannson og Karlstrup
Landskabsarkitekt: BIG / Bjarke Ingels Group
Entreprenør: Jacobsen og Blindkilde
Størrelse: 2.500 m2
Indvielse: Udstillingen åbner 8. juni 2017

Faunapassagebroen ved Dyrehaven i Silkeborg
Adresse: Ved Dyrehaven over Silkeborg motorvejen 
Bygherre: Vejdirektoratet
Landskabsarkitekt: Preben Skaarup Landskab (nu SLA)
Ingeniør: Sweco Danmark A/S
Entreprenør: Per Aarsleff A/S
Størrelse: 90 m spænd
Indviet: 11. september 2016

 

 

Publiceret af:
Vibeke Sommer Asklund
Sektionschef, Staben