Erhvervsejendomme • Storcentre i Danmark • ATP Ejendomme
20
nov
2017

ATP køber shoppingcentre for knap 7 mia. kr.

De to danske pensionskasser ATP og Danica har etableret et joint venture med 16 markante danske shoppingcentre med en samlet værdi på 13,8 mia. kr.

Transaktionen er den historisk største i Danmark nogensinde.

Porteføljen har i en årrække været ejet af Danica, der nu har afhændet 50% heraf til ATP, som et led i pensionskassen re-balancering af sine ejendomsinvesteringer.

Porteføljen indeholder 16 centre spredt over hele Danmark, dog med hovedvægten beliggende i Storkøbenhavn. Porteføljen indeholder nogle af de største og bedst beliggende centre. Porteføljen har et samlet areal på ca. 400.000 kvm. og har ca. 1.100 lejemål. Årligt besøges centrene af mere end 60 millioner kunder.

Der pågår udviklingsprojekter i flere af centrene til en samlet værdi på næsten 1 mia. kr.

Direktør for ATP Ejendomme Michael Nielsen udtaler:

”Vi er meget tilfredse med at kunne tilføje denne markante investering til vor ejendomsportefølje. Investeringen understøtter vore målsætninger om langsigtede stabile afkast samt en solid risikospredning. Sammen med Danica vil vi udbygge centrenes position på det danske marked og bevare attraktiviteten for både kunder og lejere, herunder følge de nye trends i detailhandlen, hvor internet handel spiller en stigende rolle. Shoppingcentre vil fremover i højere grad være oplevelsescentre”

Transaktionen er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse.

Publiceret af:
Vibeke Sommer Asklund
Sektionschef